TOF header
 

Het Tytsjerksteradiel Oranje Fonds (TOF) is opgericht op 3 januari 2013 ter ondersteuning van Oranjeverenigingen in de regio Tytsjerksteradiel e.o. en gerelateerde goede doelen.

Het fonds is opgericht naar aanleiding van het 15 jarig jubileum van De Pleats en het van start gaan van de 50ste jaargang van Weekblad Actief en is gestart tijdens hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, officieel gelanceerd door "Prinses Maxima". Later meer...

 
TOF footer